คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น JZ-100

คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น JZ-100
อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD)
แนะนำ การต่อไฟ เมนูคำสั่งทั่วไป JADEN INVERTER รุ่น JZ-100
การตั้งหน่วงเวลา Start&Stop มอเตอร์ JADEN INVERTER รุ่น JZ-100
การสั่งงานภายนอก-วอลลุ่มภายนอก JADEN INVERTER รุ่น JZ-100
การปรับเพิ่มลด ความถี่ Hz JADEN INVERTER รุ่น JZ-100

คืนค่าโรงงาน JADEN INVERTER รุ่น JZ-100

ปุ่มควบคุมต่างๆ
RUN  = ปุ่มทำงาน
STOP = ปุ่มหยุดการทำงาน
RESET = เมื่อเกิด Fault จะทำหน้าที่ Reset Fault
MON = การเข้าฟังก์ชั่นพารามิเตอร์
ESC  = กลับสู่เมนูหลัก
SHIT KEY (ลูกศรขวา) = โชว์ความถี่ แรงดัน กระแส ความเร็วรอบ 

ส่วนในโหมดการตั้งค่า ทำหน้าที่เลื่อนหลักพารามิเตอร์
ENTER = ปุ่มยืนยันค่าพารามิเตอร์
DIR = กลับทิศทางหมุนของมอเตอร์

Visitors: 1,533,919