คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น Z-2000

คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น Z-2000
อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD)

แนะนำ การต่อไฟ เมนูคำสั่ง JADEN INVERTER อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD) รุ่น Z-2000 Series

การตั้งหน่วงเวลา Start&Stop มอเตอร์ JADEN INVERTER รุ่น Z-2000 Series

การปรับเพิ่มลดความถี่ Hz ของ JADEN INVERTER รุ่น Z-2000 Series

การสั่งงานจากภายนอก JADEN INVERTER รุ่น Z-2000 Series

การต่อวอลลุ่มภายนอก JADEN INVERTER รุ่น Z-2000 Series
คืนค่าโรงงาน JADEN INVERTER รุ่น Z-2000 Series
ปุ่มควบคุมต่างๆ
RUN  = ปุ่มทำงาน
STOP = ปุ่มหยุดการทำงาน
RESET = เมื่อเกิด Fault จะทำหน้าที่ Reset Fault
MON = การเข้าฟังก์ชั่นพารามิเตอร์
ESC  = กลับสู่เมนูหลัก
SHIT KEY (ลูกศรขวา) = โชว์ความถี่ แรงดัน กระแส ความเร็วรอบ 

ส่วนในโหมดการตั้งค่า ทำหน้าที่เลื่อนหลักพารามิเตอร์
ENTER = ปุ่มยืนยันค่าพารามิเตอร์
DIR = กลับทิศทางหมุนของมอเตอร์
 
Visitors: 1,533,920