ร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561 โดยทางผลิตภัณท์ อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมในโครงการเป็นปีที่3ติดต่อกันณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Visitors: 1,522,586