คลิปทดสอบการใช้งานอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1

คลิปทดสอบการใช้งานอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1
อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD)

การใช้งานอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1 ระบบ MPPT

คลิปแบบต่อใช้กับแผงโซล่าเซลล์โดยตรง
คลิปแบบต่อใช้กับแผงโซล่าเซลล์และใช้ไฟ 220V ร่วม

ปุ่มควบคุมต่างๆ
RUN  = ปุ่มทำงาน
STOP = ปุ่มหยุดการทำงาน
RESET = เมื่อเกิด Fault จะทำหน้าที่ Reset Fault
MON = การเข้าฟังก์ชั่นพารามิเตอร์
ESC  = กลับสู่เมนูหลัก
SHIT KEY (ลูกศรขวา) = โชว์ความถี่ แรงดัน กระแส ความเร็วรอบ 

ส่วนในโหมดการตั้งค่า ทำหน้าที่เลื่อนหลักพารามิเตอร์
ENTER = ปุ่มยืนยันค่าพารามิเตอร์
DIR = กลับทิศทางหมุนของมอเตอร์
Visitors: 1,533,921