คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น DLM1

คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น DLM1
อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD)

การใช้งาน การต่อไฟ เมนูคำสั่งทั่วไป
การปรับเพิ่มลด ความถี่ Hz
การสั่งงานจากภายนอก
การตั้งหน่วงเวลา Start&stop มอเตอร์

ปุ่มควบคุมต่างๆ
RUN  = ปุ่มทำงาน
STOP = ปุ่มหยุดการทำงาน
RESET = เมื่อเกิด Fault จะทำหน้าที่ Reset Fault
MON = การเข้าฟังก์ชั่นพารามิเตอร์
ESC  = กลับสู่เมนูหลัก
SHIT KEY (ลูกศรขวา) = โชว์ความถี่ แรงดัน กระแส ความเร็วรอบ 

ส่วนในโหมดการตั้งค่า ทำหน้าที่เลื่อนหลักพารามิเตอร์
ENTER = ปุ่มยืนยันค่าพารามิเตอร์
DIR = กลับทิศทางหมุนของมอเตอร์

Visitors: 1,533,919