โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตฯ


คณะผู้บริหาร อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมสัมนาใน
"โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

 

Visitors: 1,532,429