ทดสอบ SOLAR PUMP

ทดสอบ INVERTER JADEN รุ่น DLP1 ( SOLAR PUMP) ฉบับบ้านๆ

ชุดทดสอบที่เราทำขึ้นมา ก็จะมี 
ปั๊มน้ำขนาด 3HP 220/380V 3Phase
อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1 Series
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300W 36V จำนวน 9แผง

ระบบ MPPT หรือ Maximum Power Point Tracking จะมาช่วยทำให้เกิดค่าที่เสถียรมากขึ้น
เพราะตามหลักความเป็นจริงพลังงานไฟฟ้าที่เราได้มากจากแผงโซล่าเซลล์นั้นจะได้มากหรือน้อยนั้น
จะขึ้นอยู่กับความเข็มของแสงอาทิตย์เป็นหลัก MPPT จะใช้หลักการๆปรับแรงดันให้เหมาะสม
โดยระบบ MPPT ของ อินเวอร์เตอร์ JADEN DLP1 นั้น 
นอกจากจะทำหน้าที่ดึงไฟจากโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดแล้ว ยังสามารถปรับแรงดันกับความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
จากการทดสอบ
INVERTER JADEN DLP1 ในโหมด MPPT Control จะทำงานโดยปรับความถี่อัตโนมัติ ตามความเข้มของแสง
ในกรณีที่ความเข้มของแสงน้อย ความถี่ก็จะน้อยตาม โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่า ความถี่ต่ำเท่าไหร่ให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
โดยเข้าไปเซ็ตที่ฟังก์ชั่น ( Fb-03 ) Stop Frequency When Low Speed แนะนำให้ตั้งไว้ไม่ควรต่ำกว่า 20Hz
เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ขดลวด ทำให้อายุการใช้งานของปั๊มน้ำสั้นลง

คลิปทดสอบการใช้งาน อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1 กับแผงโซล่าเซลล์
ขอขอบคุณ ร้านปราณบุรีแบตเตอรี่ สำหรับสถานที่และแผงโซล่าเซลล์ในการทดสอบ

 

Visitors: 1,532,426