การใช้งานระบบ MPPT ของอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1 Solar pump


วิธีเข้าฟังก์ชั่นการใช้งาน
INVERTER JADEN DLP1


1. กด PRG 2ครั้งเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นต่างๆ
2. เลือกพารามิเตอร์โดยการกดลูกศรขึ้นลง
3. กด SET เพื่อยืนยัน หรือแก้ไขค่าต่างๆ
4. จากนั้นกด SET อีกครั้งเพื่อยืนยันค่า
5. กด PRG 1ครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักการใช้งานระบบ MPPT เบื้องต้นของ อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1
1. ฟังก์ชั่น FA00 ให้ SET เป็น 2 ( ระบบ MPPT )
2. ฟังก์ชั่น FA01 หาก SET เป็น 0 หมายถึงกด RUN ที่ KEYPAD ถ้า SET เป็น 1 จะเป็นการสั่ง RUN จากภายนอก คือการต่อ XI กับ GND
3. ฟังก์ชั่น FB03 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อความถี่ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ หน้าจอจะขึ้น CODE ALFr
4. ฟังก์ชั่น FB04 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่าวงเวลาการหยุดทำงานเมื่อความถี่ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ เช่น
เมื่อความถี่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ 30วินาทีให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
5. ฟังก์ชั่น FB06 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อน้ำหมด หรือไม่มีโหลดนั่นเอง โดยสามารถตั้งได้ว่าจะให้ตัดการทำงานที่กี่ Hz
เมื่อระบบตัดการทำงานแล้วหน้าจอจะขึ้น CODE ALCr
6. ฟังก์ชั่น FB07 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่วงเวลาหยุดทำงานเมื่อน้ำหมด หรือไม่มีโหลดนั่นเอง 
เช่นเมื่อน้ำหมดเป็นเวลา 60วินาทีให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
7. ฟังก์ชั่น FB09 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อกระแสของมอเตอร์เกินกว่าที่เราตั้งไว้ หน้าจอจะขึ้น CODE A.OCr
8. ฟังก์ชั่น FB10 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่วงเวลาหยุดทำงานเมื่อกระแสของมอเตอร์เกินกว่าที่เราตั้งไว้
เช่นเมื่อกระแสมอเตอร์เกินเป็นเวลา 30วินาที ให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
9. ฟังก์ชั่น FB15 ฟังก์ชั่นนี้จะแจ้งค่า ALARM ต่างๆ หากตั้งเป็น 0 เมื่อขึ้น ALARM ระบบจะกลับมาทำงานอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด
หากตั้งค่าเป็นค่าด้านล่างต่อไปนี้จะต้อง RESET MANUAL
หากตั้งค่าเป็น 1 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB03
หากตั้งค่าเป็น 10 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB06
หากตั้งค่าเป็น 100 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB09

ดูฟังก์ชั่น MPPT ทั้งหมดที่หน้า 26-29 หัวข้อ 11 เป็นต้นไป


Visitors: 1,523,672